Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW: http://www.piotrcovia.pl/sklep-t65 prowadzony jest przez MKS PIOTRCOVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 77, 97-300 Piotrków Trybunalski, nr NIP: 7712906806, nr REGON: 383751703
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
3. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.

Koszt dostawy kurierem DHL:
* płatność przedpłatą - przelew na konto bankowe – 20 PLN
* odbiór osobisty w siedzibie klubu lub przed meczem w kasie – 0 PLN

1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
* dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
* sposób płatności
* koszty transportu
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu celem umieszczenia go na liście przewozowym firmy kurierskiej doręczającej zamówienie.
5. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
6. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
7. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym dokumencie pkt .5.
8. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.
9. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze lub w formie przedpłaty przelewem.
10. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:

MKS PIOTRCOVIA Sp. z o.o.
BNP Paribas
nr rachunku: 14 17501295 0000 0000 4117 3726


11. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto.
12. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
13. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje bezzwłocznie jeszcze tego samego dnia od momentu potwierdzenia zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie (w przypadku przedpłaty).
W przypadku koszulki personalizowanej czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.
14. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.
15. W przypadku wydłużenia realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
16. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
17. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
18. Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy, jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych.
19. Typowy czas dostarczenia przesyłki wynosi do 48 godzin w przypadku większych miast; w pozostałych przypadkach wynosi do 72 godzin.
20. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej DHL.
21. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres właściciela sklepu internetowego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.
22. Pkt. 21 nie dotyczy zwrotu koszulek personalizowanych.
23. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.
24. Dołożono wszelkich starań, aby opisy dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
25. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
26. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
28. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
29. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są ubezpieczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana - po stronie klienta leży obowiązek spisania protokołu odbioru z kurierem. Niespisanie takiego protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność sklepu internetowego i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
30. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =